Сургалт

Бакалавр /4жил/ Бакалаврын дипломтой төгсөнө

Техникийн дунд боловсрол /1,5-3жил/ Техникчийн дипломтой төгсөнө

Мэргэжлийн анхан шатны боловсрол /2,5 жил/ Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээтэй төгсөнө

Мэрэгжил эзэмшүүлэх богино хугацааны сургалт /1-10 сар суралцаж мэргэжлийн үэмлэхтэй төгсөнө